2.訓練中心組織圖

https://sites.google.com/a/ttu168.org/index/jiao-yu-xun-lian-zhong-xin/xun-lian-zhong-xin-zu-zhi-tu/20160608.jpg